Digitalizace

DIGITALIZACE KULTURNÍHO DĚDICTVÍ

Digitalizaci pamětových instutucí chápeme
jako ochranu kulturního dědictví pro naši budoucnost.

Digitalizace sbírek = převod analogových dokumentů do digitální podoby.
Jedním z hlavních důvodů digitalizace v paměťových institucích (knihovny, archívy či muzea) je ochrana fyzických dokumentů a zpřístupnění jinak těžko dostupných dokumentů odborné veřejnosti. Jedná se o komplexní proces, který zahrnuje převod původního zdroje do digitální podoby, vytváření metadat, dále též o problematiku uložení digitálních dat, jejich správu a zpřístupnění.

Možnosti digitalizace

Digitalizační centrum zajišťuje převod sbírkových předmětů různého charakteru do elektronické formy.

Dokumenty

velké formáty

Obrazy

knihy a rukopisy

Digitalizační pracoviště naplňuje všechny procesy
workflow především v návaznosti na DSM systém.

Provádíme digitalizaci sbírkových fondů, listin s pečetěmi, grafické tisky, katastrálních a jiných map (naše skenery splňují požadavky na skenování mapových podkladů dle Českého úřadu zeměměřického a katastrálního), notových partitur, rukopisů, knižních vazeb a dalších artefaktů rozlišného stáří, rozměrů, hodnoty i různého stupně poškození.

V každém kroku své odborné práce využíváme nové technické a technologické postupy, jejich vývoj je v posledních letech velmi dynamický. Nedílnou součástí komplexnosti našich služeb je spolupráce s renomovanými restaurátory a konzervátory, kteří se podílejí na přípravě sbírkových předmětů určených ke vstupu na digitalizační linku.

Mapa Prahy s vedutami
z Lobkovické sbírky

Digitalizát skleněného negativu
Vlastivědné muzeum v Olomouci

3D digitalizace lidové keramiky
v Moravském zemském muzeu Brno

Digitalizování rozměrných objektů
ve fotografickém ateliéru

Digitalizát ze sbírky numismatiky
Vlastivědného muzea v Olomouci