O společnosti

Zakládajícími členy společnosti Ianus.art s.r.o., jsou firmy Trinity ART a ONYX engineering, které dlouhodobě spolupracují na projektech týkajících se uchovávání kulturního dědictví formou digitalizace, tj. převodu sbírkových fondů muzeí a dalších paměťových institucí do elektronické podoby, a to včetně správy a bezpečnosti archivovaných digitálních dat (data management system).
Máme za sebou úspěšné realizace mnoha národních projektů v oblasti záchrany kulturního dědictví pro velké paměťové instituce v ČR, např. Vlastivědné muzeum v Olomouci, Moravské zemské muzeum v Brně, Národní hřebčín Kladruby, Muzeum umění v Olomouci atd.

Prokázali jsme své schopnosti i při realizaci významných projektů s podporou evropských fondů, které zahrnují právě klíčové digitalizační výstupydigitalizaci muzejního fondu o statisícovém rozsahu digitálních obrazů opatřených metadaty a spravovaných Data management systémem (DMS), realizaci digitálního interaktivního vzdělávacího programu s využitím digitalizovaných sbírkových předmětů a dokumentů, filmů, animací a technologií virtuální a rozšířené reality v rámci propojení formálního a neformálního vzdělávání.

Při své práci vycházíme z komplexního pohledu na problematiku digitalizace, vnímaní jejího úskalí (kritické body) i potřeb zadavatelů. Digitalizaci nevnímáme jen jako technickou záležitost převodu do elektronické podoby, ale klademe důraz na koncepci správy a využití integrovaného řízení všech procesů tak, aby byl využit celý potenciál, který fenomén digitalizace nabízí.

To nás vedlo ke spojení se zahraniční společností COELI, která je představitelem moderního přístupu, velkých zkušeností a ochoty podílet se na projektech nejen v Evropě, ale také v naší republice.
Moderní technologický prostor

Z každého sbírkového fondu muzeí, archivů, knihoven nebo uměleckých galerií, vytěžíme maximum

Mezinárodní standard Spectrum

Systém je založen na mezinárodním standardu Spectrum pro správu aktiv v celém sektoru GLAM (institucí spravujících kulturní dědictví).

Integrace procesu managementu

Pracovní prostředí je připravené pro dokumentaci, publikaci a správu sbírkových fondů. Systém integruje všechny procesy managementu, které jsou nezbytné pro nastavení optimálního workflow digitalizace a správy fondů.

Moderní technologický prostor
Z každého sbírkového fondu muzeí, archivů, knihoven nebo uměleckých galerií, vytěžíme maximum.
Mezinárodní standard Spectrum
Systém je založen na mezinárodním standardu Spectrum pro správu aktiv v celém sektoru GLAM (institucí spravujících kulturní dědictví).
Integrace procesu managementu
Pracovní prostředí je připravené pro dokumentaci, publikaci a správu sbírkových fondů. Systém integruje všechny procesy managementu, které jsou nezbytné pro nastavení optimálního workflow digitalizace a správy fondů.
Je naší snahou přistoupit k problematice digitalizace kulturního dědictví korektně a citlivě nahrazovat dnes již technicky a morálně zastaralé systémy evidence a správy fondů institucí tak, aby bylo možné využít moderní technologické platformy nejen k odborným účelům, ale také (a možná především) pro veřejnou prezentaci sbírkových fondů jako nositelů kulturního dědictví, které se tak konečně dostane z nedostupných depozitářů k uživatelům – pro poučení, vzdělávání, výchovu a nové uplatnění v cestovním ruchu, regionálním rozvoji nebo v kreativních průmyslech, ve start-upech.